I po obozie :-)

W dniach 11-20 sierpnia zawodnicy naszego klubu przebywali na obozie sportowym w Leżajsku.

Zarząd Klubu bardzo serdecznie dziękuje za organizację i przeprowadzenie obozu przygotowującego do sezonu 2019/20 w Leżajsku.

Szczególne podziękowania dla chłopaków za wzorową postawę, zaangażowanie i wytrwałość, trenerom za ciekawe zajęcia i cierpliwość. Rodzicom za współpracę. Katowickiej Fundacji “I jesteś w domu” za wsparcie finansowe. Dyrekcji Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku za stworzone warunki do przeprowadzenia obozu.

Dziękujemy !