Pozostałe dotacje

W 2017 roku otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach programu „Klub” realizowanego w okresie 01.07.2017 – 30.11.2017.